Opprette saksmappe for ansettelse i vitenskapelige stillinger

Sakstype En sak pr. utlysning - hvis stillingen lyses ut igjen brukes samme saksnummer
Arkivdel SAK UIO
Sakseier Fakultet/enhet
Sakstittel Ansettelse av [stillingstittel] ved [enhet] (eventuelt også fagområde/prosjekttittel)
Tilgangskode  
Klassering 212.1
Merknad til saksbehandling

Hvis eksternfinansiert stilling - husk å lenke til prosjektsaken.

Enkelte dokumenter i saken unntas med PV + Ofl. § 25 (lovdata.no).

Om partsinnsyn i tilsettingssaker, se forvaltningslovforskriftens kapittel 5 (lovdata.no).

Publisert 24. juni 2014 09:14 - Sist endret 2. juli 2020 11:00