Opprykkssaker

Rutiner for opprykk til professor SKO 1013, forsker SKO 1183 og dosent SKO 1532 i ePhorte

Saksmappe

  • Sakstittel: Opprykk til professor (ev. forsker SKO 1183 eller dosent) etter kompetanse - navn . fagområde
  • Arkivdel: SAK UIO
  • Prinsipp: Felles arkivnøkkel for UiO
  • Ordningsverdi: 223 (kvalifikasjonsopprykk)
  • Mappen lenkes til søkerens personalmappe.
  • Når det foreligger vedtak i saken, jevnføres saken med den aktuelle protokollen i ePhorte.
  • Ikke alle journalposter/dokumenter vil finnes i alle opprykkssaker. Dette er angitt nærmere under hver rutine, og må tilpasses lokale forhold.