Forslag til ny lønnsplassering

Type U
Tittel i ePhorte Forslag til ny lønnsplassering
Avsender Enhet
Mottaker Tjenestemannsorganisasjonene
PV + hjemmel Ofl. § 25 (lovdata.no)
Saksbehandler
  • Skriver brev og sender det på elektronisk godkjenning til BDM
Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

7.6 forslag-lønnspl.doc

Merknad til saksbehanding Utkast til opprykksbrev skal sendes som vedlegg på e-post  til tjenestemannsorganisasjonene (hovedtillitsvalgte@uio.no), som har ti dagers frist til å kreve forhandlinger om lønn, jf Avtale om vurdering av lønnsvilkår for ansatte ved Universitetet i Oslo som tilstås opprykk til vitenskapelig toppstilling.

 

Publisert 20. des. 2016 11:15 - Sist endret 16. feb. 2020 01:58