Oppnevning av bedømmelseskomité

Type U
Tittel i ePhorte Oppnevning av bedømmelseskomité
Avsender Enhet
Mottaker Komitémedlemmer
PV + hjemmel  
Saksbehandler

Oppnevning sendes som e-post eller brev.

Legg ved søknader med deres vedlegg, ved utsendelse.

Dersom oppnevningen sendes som brev legges utskrift av aktuelt regelverk og veiledning (engelsk) også ved.

Vitenskapelige arbeider som ikke er levert elektronisk sendes per post, i egen sending eller sammen med oppnevningsbrev.

Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

7.3 oppnevning-komite.docx
7.3 oppnevning-komite-eng.docx

Merknad til saksbehanding Se Veiledning i HR-portal for saksbehandlere av ebilag for opprettelse av oppdragskontrakt. Oppdragskontrakt skal inngås før arbeidet gjennomføres. 

Vedlegg

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling
V Habilitetserklæring

Enkelte enheter benytter dette, og har egne skjema.

Gjelder både interne og eksterne komitémedlemmer.

 

Publisert 14. nov. 2011 15:37 - Sist endret 2. mars 2020 19:17