Signert avtale om bedømmelsesoppdrag

Type I
Tittel i ePhorte Signert avtale om bedømmelsesoppdrag
Avsender Eksternt komitémedlem
Mottaker Enhet
PV + hjemmel Ofl. § 25 (lovdata.no)
Saksbehandler

Oversender til lønnsgruppen i internposten.

NB: oversendes for utbetaling først når kompetanseerklæring foreligger.

Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding  

 

Publisert 14. nov. 2011 15:38 - Sist endret 29. jan. 2020 10:42