Arbeidsplaner

Arbeidsplanen fastlegger arbeidsdager og -tider for den enkelte ansatte og styrer beregning av fleksitid, overtid og ferie i HR-portalen. Fravær skal føres i HR-portalen for alle månedslønnede ansatte.


To typer arbeidsplaner

 1. Arbeidsplaner
  Alle ansatte skal ha en arbeidsplan som samsvarer med deres stillingsprosent og faste arbeidsdager. Stillingsprosenten av deltidsansatte fastsettes i henhold til
  regel om 5 %-stillingsprosentintervaller.
 2. Permisjonsarbeidsplaner
  Ansatte som har delvis permisjon utover 1 måned og reduserer antall faste arbeidsdager i forhold til ordinær arbeidsplan skal ha en permisjonsarbeidsplan.
  Les mer om permisjonsarbeidsplaner.

Vanligste arbeidsplaner for 100 %-stillinger

Arbeidsplan Stilling Arbeidstid Fleksitid
D0000400 Vitenskapelig 7,5 timer hele året
Lunsjpause ikke inkl.
Nei
FLEXUIO Teknisk-administrativt 7 timer sommertid
7,75 timer vintertid
Lunsjpause inkludert
Ja
UFLEXUIO Teknisk-administrativt 7 timer sommertid
7,75 timer vintertid
Lunsjpause inkludert
Nei
D0000067 Teknisk-administrativt 7,5 timer hele året
Lunsjpause inkludert
Ja
D0000618 Teknisk-administrativt 7,5 timer hele året
Lunsjpause inkludert
Nei

Finn/bestill riktig arbeidsplan for andre stillinger

 1. Avklar parametre for arbeidsplan:
  1. Type arbeidsplan: Vanlig arbeidsplan eller permisjonsarbeidsplan?
  2. Stillingsprosent
  3. Stillingskode
  4. Stedkode
  5. For teknisk-administrativt ansatte:
   • Lik/ulik arbeidstid sommer/vinter?
   • Med fleksitid/uten fleksitid?
  6. For deltidsansatte/permisjonsarbeidsplan:
   • På hvilke ukedager skal arbeid utføres?
 2. Last ned og fyll ut skjemaet arbeidsplan (excel).
  • Krever minst excel-versjon 2010.
  • Problemer med å åpne skjemaet? Lukk skjemaet og åpne det på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakt lokal IT for hjelp med innstillingene på din PC.
  • Merk: Skjemaet oppdateres jevnlig og må derfor alltid lastes ned fra nettet!
 3. Finnes ønsket arbeidsplan fra før, vil skjemaet oppgi tilsvarende arbeidsplannummer.
  Videre saksbehandling:
  1. Personalkonsulent informeres om arbeidsplannummer.
  2. Personalkonsulent oppgir arbeidsplannummer i dokumentet som sendes på dokumentflyt i ePhorte til Seksjon for lønn, se personalrutine for arbeidsplan.
  3. Seksjon for lønn registrerer arbeidsplannummeret for den ansatte det gjelder i SAPUiO.
 4. Mangler den ønskede arbeidsplanen, fungerer skjemaet som en søknad om opprettelse av ny arbeidsplan.
  Videre saksbehandling:
  1. Utfylt skjema lagres på lokal PC og sendes per e-post til personalkonsulent.
  2. Personalkonsulent sender skjemaet på dokumentflyt i ePhorte til Seksjon for lønn, se personalrutine for arbeidsplan.
  3. Seksjon for lønn oppretter ny arbeids-/permisjonsplan, registrerer arbeidsplannummeret for den ansatte det gjelder i SAPUiO og orienterer personalkonsulent.
 5. Merk:
  • Alle arbeids- og permisjonsplaner opprettes med et likt antall arbeidstimer for dagene det skal arbeides. Det finnes ikke anledning til å legge opp til et varierende antall arbeidstimer for ulike ukedager innenfor samme arbeidsplan.
  • For ansatte som jobber et varierende antall dager pr. uke uten fast mønster skal arbeidsplanen være jevnt fordelt over en 5-dagers-uke.
  • Ansatte som jobber et fast antall dager i løpet av en 1-ukes-/2-ukers-periode og som tidvis varierer arbeidsdagene, men ikke antallet av arbeidsdagene, skal få en arbeidsplan som viser de avtalte forutsigbare faste arbeidsdagene. Dette sikrer at beregningen av fraværskvoter i HR-portalen, spesielt ferie, blir korrekt. Dersom den ansatte i en kortere periode skal endre arbeidsdagene, er det ikke nødvendig å endre arbeidsplanen.
Publisert 23. nov. 2011 10:58 - Sist endret 4. juni 2020 11:22