Permisjonsarbeidsplaner

Ansatte som har delvis permisjon utover 1 måned og reduserer antall faste arbeidsdager i forhold til ordinær arbeidsplan skal ha en permisjonsarbeidsplan.

Merk: Dette gjelder ikke ved uførepermisjoner. Ansatte med uførepermisjon skal bruke den ordinære arbeidsplanen FLEXUIO.

  • En permisjonsarbeidsplan påvirker fraværskvoter og gir en reell oversikt over den ansattes planlagte tilstedeværelse.
  • Merk: Hvis en delvis permisjon avvikles i form av færre arbeidstimer pr dag, skal det ikke benyttes en permisjonsarbeidsplan. Permisjoner registreres av Lønningsseksjonen i SAPUiO og fører automatisk til en reduksjon av arbeidstimer pr dag i HR-portalen. En permisjonsarbeidsplan overstyrer denne automatikken og åpner for muligheten å velge færre arbeidsdager pr uke framfor færre arbeidstimer pr dag. Dette er uavhengig av stillingskode.
  • For å finne/bestille riktig permisjonsarbeidsplan fyller du ut samme skjema (excel) som for arbeidsplaner, se veiledning.
  • Eksempel 1: Behov for permisjonsarbeidsplan
    En ansatt i 100 %-stilling som er innvilget 20 % omsorgspermisjon og ønsker fri hver onsdag skal ha en permisjonsplan. Ved utfylling av skjemaet arbeidsplan (excel) skal det oppis stillingsprosenten som skal arbeides, i dette eksemplet 80 %.
  • Eksempel 2: Ikke behov for permisjonsarbeidsplan
    En ansatt i 100 %-stilling som er innvilget 20 % omsorgspermisjon og ønsker redusert arbeidstid hver dag skal ikke ha en permisjonsarbeidsplan, men beholde sin opprinnelige arbeidsplan.
Publisert 21. jan. 2013 13:34 - Sist endret 2. mars 2020 19:18