Anmodning om endring av tjenestested

Type N
Tittel i ePhorte Anmodning om endring av tjenestested
Avsender Enhet
Mottaker Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef  
Personalkonsulent  
Standardtekst/annet

 

Merknad til saksbehanding Vurdere behov for informasjon til ansatte
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 9. juli 2012 10:49 - Sist endret 29. jan. 2020 10:42