Ansiennitetsberegning

Type X
Tittel i ePhorte Ansiennitetsberegning
Avsender N/A
Mottaker N/A
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef  
Personalkonsulent
  • Fyller inn og laster opp i ePhorte ved behov
Standardtekst/annet Kalkulator (excel)
Merknad til saksbehanding  
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 9. juli 2012 11:00 - Sist endret 29. jan. 2020 10:42