Når må det skrives ny arbeidsavtale?


 1. Ved endring i lønn ikke omfattet av 2.5.1, 2.5.3 eller 2.5.5 ifm. en forlengelse
  • Dersom det ved en forlengelse er endring i lønn (ikke omfattet av 2.5.1., 2.5.3. eller 2.5.5), så skal det skrives ny kontrakt.
  • "Ved forlenget midlertidig ansettelse kan arbeidsgiver også endre arbeidstakerens lønnsplassering, dersom det er grunnlag for oppjustering. Forlengelse krever formelt ansettelsesvedtak, og vurdering av lønnsvilkår skal være del av saksbehandlingen ved enhver ansettelse."
 2. Ved endring i stillingsprosent der det ikke ligger en permisjon eller fratredelse i bunn
  • Når stillingsprosent går opp, må det alltid skrives ny arbeidsavtale.
  • Når stillingsprosent går ned, må det kun skrives ny arbeidsavtale dersom det ikke foreligger:
   • en permisjonssøknad, eller
   • en delvis fratredelse fra den ansatte
  • Dette vil stort sett være ved forlengelse i lavere stillingsprosent.
Publisert 26. sep. 2013 12:32 - Sist endret 18. nov. 2020 22:27