Avskjedsbrev

Type U
Tittel i ePhorte Avskjedsbrev - dd.mm.åååå
Avsender AP v/rektor
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef

 

Personalkonsulent
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding Enhet settes som kopimottaker.
Kontroll i SAPUiO Infotype 0001

 

Publisert 19. apr. 2011 15:45 - Sist endret 2. mars 2020 19:48