Bekreftelse på amming

Type Y
Tittel i ePhorte Bekreftelse på amming
Avsender  
Mottaker  
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding Se Intern personalhåndbok om foreldre- og omsorgspermisjon, pkt. 4.4.1.
Kontroll i SAPUiO  

 

Publisert 18. apr. 2011 14:12 - Sist endret 29. jan. 2020 10:42