Bekreftelse på gjeninntredelse etter foreldrepermisjon

Type X
Tittel i ePhorte Bekreftelse på gjeninntredelse etter foreldrepermisjon - dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker (uten mottaker)
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Bekrefter at den ansatte har møtt på arbeid
Personalkonsulent
  • Kontakter enheten den dagen den ansatte skal starte og sjekker at vedkommende faktisk har møtt opp

Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

1.3tiltredelsebekr.docx

Merknad til saksbehanding

Personalkonsulent tar kontakt med kontorsjef i god tid før planlagt gjenninntredelse. Ber spesielt om informasjon knyttet til endringer av stillingsprosent og kontering, samt omsorgspermisjon i forlengelse av foreldrepermisjonen. Dersom det er endringer gjøres nødvendig saksbehandling.

Merk: Dersom lønnsgruppen ikke mottar bekreftelse på tiltredelse, stanses lønn den første i påfølgende måned.
Kontroll i SAPUiO Infotype 0001

 

Publisert 18. apr. 2011 13:06 - Sist endret 2. mars 2020 19:48