Bekreftelse på gjeninntredelse etter endt uførepensjon

Type X
Tittel i ePhorte Bekreftelse på gjeninntredelse etter endt uførepensjon - dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker (uten mottaker)
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Bekrefter at den ansatte har møtt på arbeid
Personalkonsulent
Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

1.3 tiltredelsebekr.docx

Merknad til saksbehanding

Dersom fraværsgruppen (5 GR) ikke mottar bekreftelse på tiltredelse iverksettes ikke lønnsutbetaling.

Videre Fraværsgruppen sende PT-7 skjema til SPK ved gjeninntredelse

Vurder behov for å sende den ansatte informasjon om sykepengerettigheter fremover.

NB: begrepet uførepensjon er å betrakte som sensitivt og skjermes i tittelen på journalposten.

Kontroll i SAPUiO Infotype 0001

 

Publisert 19. apr. 2011 13:05 - Sist endret 2. mars 2020 19:48