Bekreftelse på gjeninntredelse etter permisjon

Type X
Tittel i ePhorte

Bekreftelse på gjeninntredelse * - dd.mm.åååå

* Legg til nødvendig informasjon:

- ev. type permisjon

- ev. endret kontering/stedkode/HR-portal

Avsender Personalkonsulent
Mottaker (uten mottaker)
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Bekrefter at den ansatte har møtt på arbeid
  • Godkjenner (dersom endring i kontering//stedkode/HR-portal)
Personalkonsulent
  • Kontakter enheten den dagen den ansatte skal starte og sjekker at vedkommende faktisk har møtt opp

  • Fyller ut bekreftelsesskjemaet
  • Ved endring i kontering/stedkode/HR-portal: 
    • Sender til BDM for enkel godkjenning
  • Oversender til lønnsgruppen
Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

1.3 tiltredelsebekr.docx

Merknad til saksbehanding

Dersom lønnsgruppen ikke mottar bekreftelse på tiltredelse iverksettes ikke lønnsutbetaling.

Kontroll i SAPUiO

Infotype 2001 (fravær, sjekk at "midl. stopp av lønn" er fjernet)

Infotype 0027 (kostnadsfordeling) 

 

Publisert 18. apr. 2011 11:14 - Sist endret 2. mars 2020 19:48