Bekreftelse på utreise-/returdato ved utenlandsopphold

Type X
Tittel i ePhorte Bekreftelse på utreise og returdato for utenlandsopphold - dd.mm.åååå - dd.mm.åååå / Bekreftelse på endret utreisedato / returdato ved utenlandsopphold - dd.mm.åååå 
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 13, jf fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Bekrefter overfor personalkonsulenten at den ansatte skal oppholde seg i utland gitte datoer
Personalkonsulent
Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

1.10 Bekreftelse-utreise-returdato-utenlandsopphold

Merknad til saksbehanding

Utreisedato: faktisk dato den ansatte forlater Norge. 

Returdato: forventet  dato for når vedkommende er tilbake i Norge.

NB: Endringsmelding til lønningsseksjonen må sendes om datoene endres. 

Skjemaet skal ikke sendes inn ved tjenestereiser eller ved utenlandsopphold med varighet under 1 måned.

Se https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/reise/utenlandsopphold/ for informasjon til den ansatte om skatt, trygd etc ved opphold i utlandet. 

Kontroll i SAPUiO Infotype 0008 (se lønnart 1009 - årslønn utland)

 

Publisert 29. okt. 2019 12:23 - Sist endret 26. apr. 2020 01:54