Bekreftelse på sluttdato ved oppsigelse

Type U
Tittel i ePhorte Fratredelse og bekreftelse på sluttdato - dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 (lovdata.no), jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Godkjenner
  • Godkjennes ev. av instituttleder/dekan/direktør osv
Personalkonsulent
Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

3.12 Bekreftelse-på-sluttdato.docx

Ev. engelsk/nynorsk versjon

Merknad til saksbehandling

Brev sendes ut når endelig sluttdato er avklart (klagefrist gått ut/eventuell klage/søksmål avgjort). Dato skal være siste ansettelsesdag

 

NB: Dersom det er avklart at den ansatte har fortrinnsrett og tidligere har mottatt overtallighetsattest, skal denne oppdateres dersom sluttdato har endret seg.

Kan vedlegges dette brevet.

Hvis den ansatte skal avvikle foreldrepermisjon i oppsigelsestiden, ta kontakt med Avdeling for personalstøtte.

Kontroll i SAPUiO Infotype 0001

Vedlegg         

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling

V

Fratredelseskjema

3.7 fratredelse-skjema.docx (ev. engelsk/nynorsk versjon)

V

Overtallighetsattest

3.13 overtallighetsattest.docx  (hvis aktuelt)

 

Publisert 10. sep. 2018 12:35 - Sist endret 1. okt. 2020 12:25