Endring/ettersending av arbeidsplan

Type Y
Tittel i ePhorte

Endring av arbeidsplan
ev.
Ettersending av arbeidsplan

Avsender Personalkonsulent
Mottaker Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Avtaler planlagt arbeidstid med ansatt.
Personalkonsulent
Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

1.5endring kontostreng_stedkode_HR-portalen.docx

Merknad til saksbehanding Dersom arbeidsplannummeret ikke finnes i arbeidsplanoversiktene, må ny arbeidsplan sendes.
Kontroll i SAPUiO Infotype 0007

 

Publisert 9. juli 2012 11:16 - Sist endret 2. mars 2020 19:48