Endring av første ansettelsesdag

Type I
Tittel i ePhorte Endring av første ansettelsesdag
Avsender Ansatt/leder
Mottaker Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef  
Personalkonsulent
  • Importerer ev. e-post til ePhorte
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding Ansatt må sende skriftlig beskjed om endring av første ansettelsesdag. Personsalkonsulent bruker rutine for korrigert arbeidsavtale.
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 9. juli 2012 13:54 - Sist endret 2. mars 2020 19:48