Endring i lønnsinformasjon for tidligere uorganisert

Type X
Tittel i ePhorte Endring i lønnsinformasjon for tidligere uorganisert - dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker  
PV + hjemmel Ofl. § 13 (lovdata.no), jf fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Gir beskjed til personalkonsulent

Personalkonsulent
Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

1.9 endring_lønnsinformasjon_for_tidligere_uorganisert.docx

Merknad til saksbehanding Brukes kun når den ansatte melder om endring fra uorganisert til organisert i Akademikerne
Kontroll i SAPUiO Infotype 0008
Publisert 6. mars 2017 13:09 - Sist endret 19. apr. 2020 11:16