Endring av navn

Type I
Tittel i ePhorte Endring av navn
Avsender Ansatt
Mottaker Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef  
Personalkonsulent
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding

Ansatt må legge ved gyldig legitimasjon med korrekt navn, eventuelt bekreftelse på navneendring fra Skatteetaten. 

Til informasjon: lenke til "Endre navn i folkeregisteret" (skatteetaten.no) 

Kontroll i SAPUiO Infotype 0002

 

Publisert 9. juli 2012 13:57 - Sist endret 2. mars 2020 19:48