Endring/forlengelse av permisjon ved uførhet

Type U
Tittel i ePhorte Endring/forlengelse av permisjon ved uførehet - dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Godkjenner
  • Godkjennes ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.

Personalkonsulent
Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

5.1 endring-forlengelse-uføreperm-nav.doc

5.1 endring-forlengelse-uføreperm-spk.doc

Merknad til saksbehanding

Fraværsgruppen sender melding til SPK om endring av uføregrad.

NB: begrepet uførepensjon er å betrakte som sensitivt og skjermes i tittelen på journalposten.

Kontroll i SAPUiO Infotype 2001

 

Publisert 19. apr. 2011 12:35 - Sist endret 2. mars 2020 19:48