Endring i organisasjonssted og/eller lønnskontering for 10-49 ansatte

Type X
Tittel i ePhorte Endring i organisasjonssted/lønnskontering for 10-49 ansatte
Avsender Personalkonsulent
Mottaker  
PV + hjemmel Ofl. § 13 (lovdata.no), jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Gir ev. beskjed om behov for endringer i kontering til personalkonsulent
  • Godkjenner skjema
Personalkonsulent
  • Blir oppmerksom på feil, eller får informasjon om endringer
  • Fyller ut skjema med riktige opplysninger
  • Sender til BDM for enkel godkjenning
  • Oversender til lønnsgruppen
Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

1.5.2 endring-kontostreng-sted-10-49.xlsx

Merknad til saksbehandling
  • Merk: Skjema skal ikke ligge på personalmappen, men legges i egen saksmappe i ephorte. Dersom endringen ikke krever at det sendes brev til de enkelte ansatte, bør det legges en lenke fra samleskjemaet til personalmappen i ePhorte.
  • Der det er spesielle roller i HR-portalen som skal videreføres eller opprettes, skal det sendes individuelt skjema på personalmappen.
  • Ved færre enn 10 ansatte må det sendes individuelle skjema. Ved 50 eller flere ansatte må Seksjon for lønn kontaktes.
Kontroll i SAPUiO  Infotype 0001 Infotype 0027
Av Mija Nikolaisen
Publisert 19. feb. 2018 14:34 - Sist endret 2. mars 2020 19:48