Endring av tjenestested

Type X
Tittel i ePhorte Endring av tjenestested - dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker  
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Godkjenner
Personalkonsulent
Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

1.5 endring kontostreng_stedkode_HR-portalen.docx

Merknad til saksbehanding Vurdere å sende brev til ansatt med informasjon. Dette arkiveres som brevtype U på personalmappen.
Kontroll i SAPUiO Infotype 0001

 

Publisert 9. juli 2012 14:00 - Sist endret 2. mars 2020 19:48