Ettersendelse av bankopplysninger for utenlandsbetaling

Type X
Tittel i ePhorte Ettersendelse av bankopplysninger for utenlandsbetaling - dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker (uten mottaker)
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Personalkonsulent
Standardtekst/annet

Bankopplysninger for utenlandsbetaling (pdf)

Merknad til saksbehandling

Denne rutinen gjelder for ettersending av skjema med bankopplysninger for utenlandsbetaling, som vanligvis legges som vedlegg til signert arbeidsavtale.

Kontroll i SAPUiO  

 

Publisert 4. feb. 2015 15:26 - Sist endret 2. mars 2020 19:48