Dokumentasjon i forbindelse med foreldrepermisjon

Merk: Foreldrepermisjonsteamet tar seg av all saksbehandling i forbindelse med foreldrepermisjoner ved UiO. 

Type I
Tittel i ePhorte Dokumentasjon i forbindelse med foreldrepermisjon
Avsender Ansatt
Mottaker Saksbehandler i foreldrepermisjonsteamet
Interne mottakere Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 13 (lovdata.no) jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent

Saksbehandler i foreldrepermisjonsteamet behandler saken.

Standardtekst/annet

Søknad om foreldrepenger (nav.no)
Se også informasjon om foreldrepermisjon.

Merknad til saksbehanding Skjemaet den ansatte sender til NAV fylles ut i møte med foreldrepermisjonsteamet.
Tilgangsgruppe LØNN
Kontroll i SAPUiO N/A

Vedlegg

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling
V Referat fra permisjonsmøtet Hvordan lage vedlegg i ePhorte
V Gradert uttak

Hvis aktuelt, inngås egne avtaler om gradert uttak mellom ansatt og enhet på permisjonsmøtet.

V Utsatt permisjon

Hvis aktuelt, inngås egne avtaler om utsatt permisjon mellom ansatt og enhet på permisjonsmøtet.

V Terminbekreftelse Eventuelle vedlegg
V Fødselsattest Eventuelle vedlegg
V Omsorgsovertakelse Eventuelle vedlegg
V Permisjonskalkulator Eventuelle vedlegg

 

Publisert 18. apr. 2011 13:21 - Sist endret 14. apr. 2020 14:08