Forlenget midlertidig ansettelse (vedtatt)

Forlenget midlertidig ansettelse av stipendiat og postdoktor etter vedtak i ansettelsesorganet.

Type U
Tittel i ePhorte Forlenget midlertidig ansettelse - dd.mm.åååå-dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 (lovdata.no), jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Godkjenner
Personalkonsulent
Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

1.4.2b forlengelse-stip-postdok.docx

Merknad til saksbehandling

Gjelder forlengelse av stipendiat og postdoktor etter vedtak i ansettelsesorganet. Se forskrift om ansettelsesvilkår for stilling som postdoktor, stipendiat mv. (lovdata.no). §2-3 (3) og § 2-3 (6) gir nærmere informasjon om i hvilke tilfeller ansettelsesorganet kan gi forlengelse av ansettelsesperioden.

Se også Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO Pkt. 14.2, siste avsnitt.

 

Kontroll i SAPUiO Infotype 0001
Publisert 28. jan. 2020 11:15 - Sist endret 25. apr. 2020 21:46