Forlenget midlertidig ansettelse (forskyvning)

Forskyvning av stipendiat- og postdoktorperiode ved lov- og avtalefestede permisjoner og langvarig sykefravær.

Type U
Tittel i ePhorte Forlenget midlertidig ansettelse - dd.mm.åååå-dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Godkjenner
Personalkonsulent
Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

1.4.2a forskyving-stip-postdok.docx

Ev. engelsk/nynorsk versjon

Merknad til saksbehanding

Gjelder ved lov- og avtalefestede permisjoner og langvarig sykefravær som gir rett til forskyvning av ansettelsesperioden.for stipendiat og postdoktor.

Se §2-3 i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat mv. (lovdata.no).

Se Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO Pkt. 14.2.

 

Når stipendiat- eller postdoktorperioden forskyves fortløpende forskyves den dag for dag uavhengige av hvilken ukedag siste tilsettingsdag faller på. Ved utsending av varsel om fratredelse sørger personalkonsulent for at siste tilsettingsdag settes til en dag som etterfølges av en vanlig arbeidsdag dersom siste tilsettingsdag ikke er siste dag i måneden.

Kontroll i SAPUiO Infotype 0001

 

Publisert 28. jan. 2020 11:05 - Sist endret 25. apr. 2020 21:46