Friskmelding

Type X
Tittel i ePhorte Friskmelding
Avsender Enhet
Mottaker LØNN
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef Leders ansvar for oppfølging av sykefravær
Personalkonsulent
Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Hent fil fra disk
5.8friskmelding.doc
Merknad til saksbehanding  
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 4. mai 2011 13:13 - Sist endret 29. jan. 2020 10:42