Informasjon til SPK

Type X
Tittel i ePhorte Informasjon til SPK
Avsender  
Mottaker  
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding Gjelder ved søknad om AFP. Dokumentasjon legges inn av Seksjon for lønn når den ansatte har besvart nettskjema.
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 5. sep. 2017 16:49 - Sist endret 19. apr. 2020 03:52