Innkalling til innledende møte

Type U
Tittel i ePhorte Innkalling til innledende samtale
Avsender Leder/personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel  Ofl. § 13 (lovdata.no), jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef  
Personalkonsulent  
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehandling Innkallingen skal inneholde informasjon om hva samtalen gjelder og at den ansatte har mulighet til å ha med en tillitsvalgt eller annen rådgiver i møtet.
Kontroll i SAPUiO  N/A

 

Publisert 5. sep. 2017 16:34 - Sist endret 19. apr. 2020 03:20