Korrespondanse vedrørende refusjonskrav

Type I/U
Tittel i ePhorte Tittel på brevet
Avsender NAV/ADS SL
Mottaker ADS SL/NAV
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13  (lovdata.no)
Kontorsjef  
Personalkonsulent  
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehandling

Fraværsgruppa setter enhet/personalkonsulent som kopimottager ved behov.

Kontroll i SAPUiO Kontroll/oppfølging

 

Publisert 10. aug. 2015 15:20 - Sist endret 29. jan. 2020 10:42