Arbeidsgivers krav ved 2.5.3-forhandlinger på særlig grunnlag

Type N
Tittel i ePhorte Arbeidsgivers krav ved 2.5.3-forhandlinger på særlig grunnlag
Avsender Enhet
Mottaker AP - Avdeling for personalstøtte
PV + hjemmel Ofl. § 23 (lovdata.no)
Kontorsjef   
Personalkonsulent
  • Fyller ut skjema og sender det på elektronisk godkjenning til BDM
Standardtekst/annet
  • Skjema (word) - vesentlige endringer
  • Skjema (word) - rekruttere og beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft, ekstraordinær innsats
Merknad til saksbehanding    

 Godkjennes av BDM på fakultetsnivå.

Hovedtarifavtalene (regjeringen.no)

Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 20. apr. 2011 10:05 - Sist endret 2. mars 2020 19:48