Krav om 2.5.3-lønnsopprykk/ -stillingsomgjøring

Type I
Tittel i ePhorte Krav om 2.5.3-lønnsopprykk og/eller -stillingsomgjøring
Avsender Tjenestemannsorganisasjon
Mottaker AP - Avdeling for personalstøtte
PV + hjemmel Ofl. § 23 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding 

Se også merknadene.

Enhet settes som kopimottaker.

Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 20. apr. 2011 10:04 - Sist endret 2. mars 2020 19:48