Manglende dokumentasjon fra ansatt

Type I
Tittel i ePhorte Manglende dokumentasjon fra ansatt
Avsender NAV
Mottaker ADS SL (kopi til enhet/personalkonsulent)
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13  (lovdata.no)
Kontorsjef  
Personalkonsulent  
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehandling  
Kontroll i SAPUiO Kontroll/oppfølging

 

Publisert 10. aug. 2015 15:21 - Sist endret 29. jan. 2020 10:42