Melding om forskuttering av ferie

Type X/N
Tittel i ePhorte Melding om forskuttering av ferie
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13  (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Signerer utfylt skjema og sender til lokalt arkiv for innskanning
Personalkonsulent
Standardtekst/annet Skjema (odt) - nynorsk - engelsk
Merknad til saksbehanding  
Kontroll i SAPUiO Infotype 2001

 

Publisert 19. sep. 2013 15:40 - Sist endret 2. mars 2020 19:48