Melding om vedtak om oppsigelse

Type U
Tittel i ePhorte Melding om vedtak om oppsigelse
Avsender Leder/personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel  Ofl. § 13 (lovdata.no), jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Godkjenner
  • Godkjennes ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.
Personalkonsulent
  • Skriver brev og sender det på elektronisk godkjenning til leder
Standardtekst/annet

 3.11 melding-om-vedtak.docx

 3.13 overtallighetsattest.docx

Ev. engelsk versjon.

Merknad til saksbehandling

Brevet bør sendes rekommandert eller overleveres personlig.

Dersom det er avklart at den ansatte har fortrinnsrett, så skal overtallighetsattest vedlegges.

 

Kontroll i SAPUiO  N/A

Vedlegg

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling
V Protokoll fra møte dd.mm.åååå Hvordan lage vedlegg i ePhorte
V Overtallighetsattest - dd.mm.åååå  
Publisert 5. sep. 2017 16:45 - Sist endret 19. apr. 2020 03:52