Overføring av overført ferie

Type X/N
Tittel i ePhorte Overføring av overført ferie
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13  (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Godkjenner
Personalkonsulent
Standardtekst/annet Standardtekst foreligger ikke, saksbehandles individuelt
Merknad til saksbehanding Gjelder ferie man ikke har fått overført fra f.eks 2011, og skal ha på kvoten for overført ferie i 2013. Kan f.eks oppstå ved sykdom/foreldrepermisjon når man skulle overført ferie, eller det kan være gjort feil ved tidligere behandling av overført ferie.
Kontroll i SAPUiO Infotype 2006

 

Publisert 19. sep. 2013 15:41 - Sist endret 2. mars 2020 19:48