Oversender søknad om avskjed i nåde (til KD)

Type U
Tittel i ePhorte Oversender søknad om avskjed i nåde
Avsender AP v/rektor
Mottaker KD
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding  
Kontroll i SAPUiO N/A

Vedlegg

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling
V Søknad fra ansatt til Kongen Hvordan lage vedlegg i ePhorte

 

Publisert 19. apr. 2011 15:16 - Sist endret 2. mars 2020 19:48