Oversender søknad om avskjed i nåde (til AP)

Type N
Tittel i ePhorte Oversender søknad om avskjed i nåde
Avsender Personalkonsulent
Mottaker AP - Avdeling for personalstøtte
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding AP sender dokumentflyt til LØNN

Gjelder for de som er oppnevnt til professor før 1. januar 1990.
Kontroll i SAPUiO N/A

Vedlegg

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling
V Søknad om avskjed i nåde Hvordan lage vedlegg i ePhorte

 

Publisert 19. apr. 2011 14:47 - Sist endret 2. mars 2020 19:48