Pensjonsopptjening for professor II

Type I/X*
Tittel i ePhorte Dokumentasjon av vilkår for pensjonsopptjening professor II
Avsender Hovedarbeidsgiver
Mottaker Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef  
Personalkonsulent  Oversender til lønnsgruppen
Standardtekst/annet

Standardtekst 1.7dokumentasjon-pensjonsopptjening-profII.docx

Merknad til saksbehandling

Normalt opptjener man pensjon i SPK i 20 % stilling, men det er gjort unntak for noen særegne professor II - stillinger. Se sjekkliste for oversikt over kriteriene og UiOs nettsider om pensjon for en mer utfyllende gjennomgang av reglene.

*Hvis den ansatte ikke er medlem av norsk folketrygd er det tilstrekkelig om saksbehandler fyller ut første del av skjemaet og legger det i personalmappen som X-notat. 

*Om den ansatte er medlem av norsk folketrygd sendes skjemaet til den ansatte sammen med arbeidsavtalen med forespørsel om opplysninger fra hovedarbeidsgiver, eventuelt direkte til hovedarbeidsgiver. Ferdig utfylt skjema registreres da som dokumenttype I (innkommende) i  ePhorte med hovedarbeidsgiver som avsender.

Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 8. des. 2015 16:43 - Sist endret 2. mars 2020 19:48