Permisjon uten lønn ved varig uførepensjon

Type U
Tittel i ePhorte Permisjon uten lønn ved varig uførepensjon
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Godkjenner
  • Godkjennes ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.

Personalkonsulent
Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

5.4 varigufør.doc

Merknad til saksbehanding

Det er praksis at syk arbeidstaker får innvilget permisjon uten lønn fra sin stilling i et år, eller unntaksvis lenger (se Intern personalhåndbok pkt. 3.1.15). Når uførepensjon, varig eller midlertidig, er tilstått skal leder avklare med vedkommende medarbeider hvorvidt hun/han ønsker permisjon eller å fratre tilsettingsforholdet. Tanken er at den ansatte skal ha mulighet til å komme tilbake i jobb i denne perioden dersom vedkommende blir bedre.

Ved delvis permisjon må ny arbeidsplan (ikke permisjonsplan) oversendes lønnsgruppen.

NB: begrepet uførepensjon er å betrakte som sensitivt og skjermes i tittelen på journalposten.

Kontroll i SAPUiO Infotype 2001

 

Publisert 19. apr. 2011 11:31 - Sist endret 2. mars 2020 19:48