Varsler og innkallinger fra NAV

Type I
Tittel i ePhorte (I henhold til overskrift i brevet)
Avsender NAV
Mottaker Enhet
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef Leders ansvar for oppfølging av sykefravær
Personalsjef  
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehandling Fra 1. juli 2014 skal NAV ikke lenger sanksjonere arbeidsgivere og sykmeldere.
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 18. apr. 2011 15:26 - Sist endret 29. jan. 2020 10:42