Referat fra personaloppfølgingsmøte

Type X
Tittel i ePhorte Referat fra personaloppfølgingsmøte
Avsender  
Mottaker  
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding Referatet sendes til den ansatte med minimum tre virkedagers frist for å komme med kommentarer. Referater som skal ligge i personalmapper kan for eksempel være om sykefraværsoppfølging eller fordeling av arbeidsoppgaver. Referater knyttet til oppfølging av arbeidskonflikter skal ikke legges i personalmappen, men arkiveres i egne disiplinærsaker. Ta kontakt med lokalt arkiv i tvilstilfeller.
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 20. apr. 2011 10:53 - Sist endret 2. mars 2020 19:48