Søknad om avskjed i nåde

Type I
Tittel i ePhorte Søknad om avskjed i nåde
Avsender Ansatt
Mottaker Enhet
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding Søknaden følger saken til KD, og bør derfor sendes som eget dokument (ikke e-post som også inneholder flere andre temaer)
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 19. apr. 2011 14:44 - Sist endret 29. jan. 2020 10:42