Søknad om fritak fra arbeidsgiverperioden ved svangerskapsrelatert sykefravær

Type U
Tittel i ePhorte Søknad om fritak fra arbeidsgiverperioden ved svangerskapsrelatert sykefravær
Avsender Personalkonsulent
Mottaker NAV
PV + hjemmel  Ofl. § 13 jf. fvl. § 13  (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Fyller ut søknadsskjema i samarbeid med ansatt og sender til personalkonsulent
Personalkonsulent
Standardtekst/annet

Skjema NAV 08-20.20

Merknad til saksbehanding For ytterligere informasjon se hele rutinen.
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 3. okt. 2014 16:32 - Sist endret 2. mars 2020 20:19