Søknad om fritak fra arbeidsgiverperioden ved langvarig/kronisk sykdom

Type U
Tittel i ePhorte Søknad om fritak fra arbeidsgiverperioden ved langvarig/kronisk sykdom
Avsender Personalkonsulent
Mottaker NAV
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Fyller ut skjema om fritak i arbeidsgiverperioden i samarbeid med ansatt
  • Sender til personalkonsulent via arkiv
Personalkonsulent
Standardtekst/annet

Skjema NAV 08-20.05 (nav.no)

Merknad til saksbehanding  
Kontroll i SAPUiO Infotype 0028

 

Publisert 19. apr. 2011 10:24 - Sist endret 2. mars 2020 20:19