Søknad om doktorgradsopprykk

Type I
Tittel i ePhorte Søknad om doktorgradsopprykk
Avsender Ansatt
Mottaker Enhet
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13  (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Oversender til arkiv
Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet

Den ansatte søker etter at hun/han har fått melding om at graden er oppnådd.

Merknad til saksbehanding Se kompetanseopprykk for vitenskapelig ansatte
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 14. nov. 2011 13:34 - Sist endret 29. jan. 2020 10:42