Søknad om permisjon eller endring av permisjonsgrad ved hel eller delvis uførepensjon

Type I
Tittel i ePhorte Søknad om permisjon eller endring av permisjonsgrad ved hel eller delvis uførepensjon
Avsender Ansatt
Mottaker Enhet
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding 

Tittel i ePhorte tilpasses i forhold til søknaden.

NB: begrepet uførepensjon er å betrakte som sensitivt og skjermes i tittelen på journalposten.

LØNN settes som tilgangsgruppe på dokumentnivå.

Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 19. apr. 2011 11:13 - Sist endret 29. jan. 2020 10:42