Søknad om skattekort/ skattepliktavklaring for ansatte fra utlandet

Type U
Tittel i ePhorte Søknad om skattekort/skattepliktavklaring for (land) statsborger
Avsender ISMO
Mottaker Skatt Øst Oslo (se merknad for adresse)
PV + hjemmel Ofl. § 13 (lovdata.no), jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef  
Personalkonsulent  
Saksbehandler ISMO
  • Sender brev i vanlig post
Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

11.1 soeknad-skattekort.docx

Merknad til saksbehandling
Se pkt. B.14 på oversikt over abeidsfordeling mellom lokal enhet og ISMO. I tilfeller hvor ISMO skal søke om skattekort/skattepliktavklaring, må signert arbeidsavtale sendes på flyt til ISMO, se punkt B.13

 

Kontroll i SAPUiO Infotype (ev. N/A)

Vedlegg

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling
V Skjema RF.1209: Søknad om skattekort for utenlandske borgere (lenke til skjema). Må være utfylt og signert Hvordan lage vedlegg i ePhorte
V Kopi av arbeidsavtale Hvordan lage vedlegg i ePhorte
V Bekreftet kopi av pass (og visum) Hvordan lage vedlegg i ePhorte

 

Publisert 5. mars 2018 15:25 - Sist endret 10. feb. 2020 23:04